Woodlife Sweden

Arrangörerna bakom Woodlife Sweden presenterar bakgrund, tema och tankar kring utställningen.

Utställningen Woodlife Sweden sätter användaren av den byggda miljön och produkter i centrum. Besökaren tas med på en resa genom Sverige med dess olika klimat och förhållanden – från stad till land och från småskaliga till stadsomvandlande projekt, exteriört såväl som interiört.

Läs mer om utställningen här ››

Medverkande

Jenny BergströmSvenska Institutet
Tove WallstenSveriges Arkitekter
Björn Nordin – Interiör & design, Svenskt Trä
Alexander Nyberg – Träpriset, Svenskt Trä
Susanne Rudenstam – Träbyggnadskansliet, Svenskt Trä

Utställningen Woodlife Sweden är producerad 2020 av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt trä, Träpriset och Skogsindustrierna.