Seminarium: Woodlife Sweden – Träbyggandets arkitektur

Livesänds torsdag 10 juni kl 12:00

Träbyggandets arkitektur – så bidrar trä i samhället till Malmös mål 2030.

Som första kommun i Sverige undertecknade Malmö stad ”A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda”, det innebär att stadens övergripande mål är att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030. Byggandet i Malmö ska präglas av långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade materialval.

Vid detta lunchseminarium pratar vi om hur trä och arkitektur bidrar till att nå dessa ambitiösa mål, vikten av tidig samverkan och samarbete, och vilka värden som definierar en hållbar och attraktiv stad.

Panel

Urban BlomsterSödra Building Systems
Anders Eriksson ModinFojab
Andreas Eggertsen TederWhite arkitekter
Annika Fernlund – Parkering Malmö
Tove Dumon WallstenSveriges Arkitekter, Träbyggnadsindustrin och 2030

Moderator:
Susanne RudenstamSveriges Träbyggnadskansli

 

ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter
PLATS: Form/Design Centers Play-kanal ›› 
KOSTNAD: Gratis

Relaterat innehåll

Woodlife Sweden
Seminarium: Woodlife Sweden – Duved Framtid