Seminarium: Woodlife Sweden – Duved Framtid

Livesänds torsdag  3 juni kl 17:30

Projektet “Duved Framtid” utgår från att perspektiven nu är omvända: med digitaliseringen har landsbygden större potential än staden att driva innovation – något det senaste årets utmaningar satt extra fokus på. Duved Framtid har stark koppling både till boende i lokalsamhället och till den lokala industrin, och utgår i allt för att utveckla hållbarhet och innovation.

Det kommunala bolaget Årehus är en av initiativtagarna och en central part i projektet Duved Framtid, som formats till AB tillsammans med byförening och med både privata och offentliga aktörer, med ambitionen att både bygga lokala bostäder och skola samt driva visionsarbetet, kring utveckling av industri, cirkulär ekonomi och Duved-bornas tankar om självförsörjning.

Allmännyttan har dock idag inte finansiella muskler att driva utvecklingen själva, och en ny finansieringsmodell där privata aktörer och boende kan bli delägare i bygdens framtid, har tagits fram. Designprocesser och arkitektur är centrala delar i utveckling av projekt och samarbeten med såväl industri som lokalsamhälle och byföreningen, bildar modell för framtida stads- och samhällsutveckling.

Ett drivhus, som samlingsplats för både odling och kulturella evenemang, blev tidigt ett centralt projekt och en slags symbol för framväxt av samhället i stort. Växthuset som just nu projekteras av Shigeru Ban för Arvet, delägare i Duved Framtid, konkretiserar visionen om det cirkulära samhället. Fem arkitekter arbetar parallellt, i samarbete med Tagehus och den lokala industrin, med framtagandet av fem visionära bostadshus, som för att ytterligare konkretisera tankar om utveckling av lokal träindustri och hållbara långsiktiga affärsmodeller.

Panel

Jan Åman – Eau&Gaz AB, ansvarig för strategi och innovation i Duved Framtid
Arne Olsson och Sandra Frank – Arvet, delägare i Duved Framtid
Susanne Rudenstam – Svenskt Trä, Träbyggnadsindustrin och 2030

Moderator: Tove Dumon Wallsten – Sveriges Arkitekter

ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter
PLATS: Form/Design Centers Play-kanal ›› 
KOSTNAD: Gratis

Relaterat innehåll

Woodlife Sweden