What Matter_s 2.0

Projektet What Matter_s 2.0 visas i utställningen Metabolic Processes for Leftovers på Form/Design Center. Projektet kopplar samman designers med större tillverkande företag i södra Sverige. Målet är att utifrån företagens restmaterial utveckla nya hållbara material och applikationer. 

Carl-Ludvig Svensson och Rikard Andersson, Vida
Victor Isaksson Pirtti + Axel Landström, Lab La Bla och Bonnie Hvillum, Natural Material Studio samt Fredrik Nyberg, Ballingslöv
Kajsa Willner och Olle Högberg, Stora Enso
Louise Hederström och Stefan Paulsson, Finja Prefab
Ebba Lindgren och Stina Henriksson samt Annika Nilsson, Kiviks Musteri

Emelie Lidström och Matthew Bolger, M&E samt Emil Månsson, Movomech

Deltagare:

Carl-Ludvig Svensson + Vida
Henriksson & Lindgren + Kiviks Musteri
Kajsa Willner + Stora Enso
LAB LA BLA & Natural Material Studio + Ballingslöv
Louise Hederström + Finja Prefab
M&E + Movomech

What Matter_s 2.0 drivs av Form/Design Center och SPOK med stöd från Region Skåne.

Curator och grafisk design: Kiosk Studio
Logotyp: HolsterGreen
Filmproduktion: Form/Design Center

Relaterat material

What Matter_s