What Matter_s

Under 2018 kopplades 10 designstudios ihop med 10 ledande materialforskare i regionen och inledde därmed ett unikt samarbete. Deras uppdrag var att under sex månader utforska potentialen hos nya material och visualisera komplex forskning.

De 10 designer/forskarparen har utforskat var sitt material under sex månader. Forskarna har bidragit med sin omfattande kunskap om materialets kemi, beteende och egenskaper medan formgivarna har tillfört nyfikenhet, ett nytt kreativt perspektiv och ett öga för produktmöjligheter. Materialen sträcker sig från de naturliga och uråldriga (såsom kitin, hampa och spindelsilke) till de syntetiska och hypermoderna (såsom bioplaster, nanotrådar och grafen) och även till algoritmernas abstrakta och teoretiska domäner.

Läs mer på formdesigncenter.com

Formgivare + forskare

Wang & Söderström + Prof. Magnus Borgström & Vilgaile Dagyt
Andreas Kojevski Hansson & Siri Skillgate + Dr Cedrik Dicko
Superlab + Dr Axel Nordin
Petter Thörne + Dr Paulien Strandberg
Andreason & Leibel + Virginia Boix
Jenny Nordberg + Prof Magnus Tagil
Kajsa Willner + Prof Dmytro Orlov
Studio Aikieu + Dr Solmaz Hajizadeh
Petra Lilja + Dr Ramune Kuktaite
Kunsik Choi + Prof Rajni Hatti Kaul