Welcome Back

Utställningen Welcome Back bygger på ett utforskande av antropocen, den tidsålder som vi på jorden befinner oss i nu, en epok definierad av människan. Konstnären Katja Pettersson bjuder oss att stiga in i ett postapokalyptiskt rum, som vore vi museibesökare från en framtid. Fristående objekt och sinnrika egenkonstruerade maskiner – inspirerade av Christopher Polhems (svensk uppfinnare, 1661 – 1751) mekaniska alfabet – blir till historiska kapslar genom vilka vi lockas att pröva våra egna tankar, söka i oss själva.

– Jag arbetar för att vi ska hitta tillbaka till vår egen relation till naturen. Med de fyra elementen som medlare hoppas jag att vi, istället för att känna skuld över vad vi har förstört, ska börja tycka om vår jord på ett sätt som förändrar oss och vad vi gör.
/Katja Pettersson.