Taktil arkitektur

Taktil arkitektur är arkitektur som upplevs genom beröring. Idag finns det ledstråk för att personer med nedsatt syn ska kunna ta sig fram i stadsrummet. Men det har inte varit möjligt för en synnedsatt att uppleva hur staden är utformad. Stadsbyggnadskontoret i Malmö har därför tagit fram 3D-printade, taktila modeller av några av stadens ikoniska byggnader för att ge fler tillträde till staden samtidigt som även seende kan utforska byggnaderna på ett nytt sätt.

Filmproduktion

Malmö stad

 

Relaterat material

Om utställningen i SVT (extern länk)
Om utställningen i Radio P4 (extern länk)