London Design Fair 2019

Hör Mikael Ling och Björn Förstberg, curators och utställningsarkitekter, berätta om tankarna bakom den svenska design paviljongen på London Design Fair.

Utställarna om att ställa ut i Svenska paviljongen

Mizetto
Svenskt Trä
Nordgröna
London Design Fair
Ifö Electric + Kauppi &Kauppi
A2
Aveva