SUSTAINORDIC: A Nordic Take on Sustainable Production & Consumption

Ett samtal och en diskussion med en nordisk expertpanel som gjordes i samband med boklanseringen av The Nordic Report 03. 

Samtalet tar upp nyckelteman från boken, såsom övergången till cirkulär ekonomi, designprocesser, beslutsfattande och att agera nu. 

 

Medverkande

Anders Wijkman
Andreas Randøy
Eva Karlsson
Hrund Gunnsteinsdottir
Kari Herlevi
Signe Jungersted

Moderator
Linnéa Engström

SUSTAINORDIC

SUSTAINORDIC är en plattform och ett nätverk med syfte att främja hållbar konsumtion och produktion utifrån ett nordiskt perspektiv, i enlighet med FN:s globala Mål 12 i Agenda 2030.

SUSTAINORDIC är ett nätverk mellan sex nordiska design- och arkitekturinstitutioner. ArkDes och Form/Design Center är projektägare med DOGA – Design og Arkitektur Norge, DAC – Danish Architecture Center, Design Forum Finland och Iceland Design and Architecture som samarbetspartners. Projektet startades 2015 med stöd av Nordiska ministerrådet.

Relaterat innehåll

Bokrelease: The Nordic Report 01

En installationsfilm av Andréason & Leibel