Spiralek

Till utställningen LEK! fick fick kreatörer från fem olika fält bjudits in att visa upp sina tankar om lek i modeller, film och text. Danskollektivet Fanclub tolkar leken genom ett så kallat ”score” som dem kallar SPIRALEK som besökare själva kan prova på.

I leken såväl som i dansen används kroppen som ett verktyg där alla sinnen sätts i spel och där gränser testas och utmanas. En tillfällig mötesplats där vi tillsammans får möjlighet att utforska olika relationer och hierarkier. Med SPIRALEK önskar Fanclub att inspirera både vuxna och barn till att skapa sina egna lekfulla situationer, med förutsättningar för att väcka fantasin, utväxla erfarenheter och lära känna varandra och staden de bor i. 

Läs mer om utställningen LEK! här››