Om stadsdelen Sege Park

Sege Park i Kirseberg är inte bara en kommande stadsdel, utan också en så kallad ”Testbädd” för olika lösningar inom delningsekonomi som innebär att människor delar på varor och tjänster – så att man kan äga mindre men samtidigt få tillgång till mer. Sege Park ingår i det nationella programmet Sharing Cities och i Malmö utformas och ägs testbädden av E.on, Form/Design Center, Lunds Universitet, Internationella miljöinstitutet, Sveriges Lantbruksuniversitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Trianon AB samt Malmö stad som också leder projektet.

I Sege Park kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i en gammal, attraktiv parkmiljö. Utvecklingsplaneringen har skett i samverkan mellan Malmö stad och 13 byggherrar och under de närmsta åren kommer uppemot tusen bostäder att färdigställas i både befintliga och nya byggnader.