Offentlig upphandling för designers

Ett event om offentlig upphandling som syftar till att belysa ämnet både ur ett designer- och upphandlarperspektiv.

Hör representanter från Visma, Upphandlingsmyndigheten, Region Skåne, Malmö Stad samt Superlab – ett designföretag med erfarenhet från offentlig upphandling.

Arrangerat av SPOK. Inspelat på Form/Design Center 2 maj 2019.