Magen i Malmö

Till utställningen LEK! fick fick kreatörer från fem olika fält bjudits in att visa upp sina tankar om lek i modeller, film och text.

Sara Granér + Hanna Jageteg skapade “Magen i Malmö” som är en skulpturlekpark med konstverk och lekredskap som utgår från magen. Magen är central i kroppen, här finns de flesta av våra stora inre organ. Vi påverkar magen genom vad vi äter och hur vi lever och den påverkar oss, vårt humör och vår hälsa. Känslor, mat och tarminnehåll är viktiga teman i både vuxna och barns liv. Genom skulpturerna leker vi i och med det offentliga rummet med magen som utgångspunkt. Konstverken fungerar som lekredskap men konst ligger för oss alltid nära leken. Vi leker med färg, visuella intryck och tankar kring vad som är möjliga byggnadskonstruktioner i staden. Besökarna ges möjlighet att betrakta och känna på konsten men också att fundera vidare på hur vi kan leka med magar och hur det känns i magen att leka.

Läs mer om utställningen LEK! här>>

Relaterat material

Spiralek