Kulturens roll i gestaltad livsmiljö

Se ett samtal kring kulturens roll i gestaltad livsmiljö.

Hur utvecklar man en stad i ständig tillväxt utan att förlora det fria kulturlivets plats i staden? Påverkar kulturen gentrifieringsprocessen? Hur ser man till att det som en gång lockat konstnärer/kulturskapare till staden finns kvar? Är tillgången till billiga lokaler för ateljéer/repetition/skapande ett absolut krav för ett levande kulturliv? 

Deltagare i samtalet

  • Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö
  • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö
  • Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center
  • Mats Hallberg, biträdande kulturchef på Region Skånes kulturförvaltning
  • Cecilia Widenheim, chef Malmö konstmuseum
  • Kristian Körner, Verksamhetsledare Konstitutet
  • Matti Sumari, Alta Art Space

Moderator: Yasemin Arhan Modéer


.
Inspelat:
14 december 2018
Speltid: 50:42