Is this…?

En lekfull textil undersökning som uppmanar till konstnärlig dialog – vad är textildesign idag och i framtiden?

Besökaren bjuds in till en utforskande lek om sensorisk perception av det textila materialet. IS THIS…? visar samtida textila verk, och verk med kopplingar till textil, av utövare från den danska föreningen KONTEMPO.

IS THIS…? ingår i en dialogbaserad utställningsserie uppbyggd kring olika frågor. Tre tidigare utställningar har visats; IS THIS TEXTILE? (2016) där gränsen för vad textila verk kan vara undersöktes, IS THIS KNIT? (2017) som diskuterade stickning som textil teknik samt IS THIS COLOUR? där färg och hur arbetet med färg sker inom olika fält belystes.