← Medverkande utbildningar

Examensprojekt 2020

Industridesignskolan, Lunds universitet

→ Industridesign

Kandidat och masterexamen

→ 3+2 år
→ 180+120 hp
→ 30 utbildningsplatser

↓ Vad ingår i utbildningen?

Studenter som är intresserade av att uppfinna, utforma, utveckla eller förbättra såväl produkter som tjänster får en solid plattform genom industridesignprogrammet. Studenterna tränas i metoder som gör att de kan ta sig an olika situationer, identifiera behov samt gestalta förslag på hur dessa behov kan tillgodoses. Teoretiska kurser varvas med kurser som tränar praktiska färdigheter.

En av styrkorna i denna konstnärliga utbildning är att studenterna också får tekniska kunskaper. Kurser i mekanik, material, produktionsteknik och elektroteknik ger en god insikt hur produktidéer kan omsättas i verkligheten. För att öka studenternas förmåga att kritiskt reflektera samt skapa en fördjupad förståelse för människans behov ges kurser i bl a. filosofi, ergonomi, semiotik och universal design. Att analysera, tänka kreativt samt utveckla och gestalta sina idéer i både två och tre dimensioner tränas genom hela utbildningen.

Studenterna lär sig att använda skiss som verktyg i designprocessen, bygga fysiska modeller i verkstad, hantera digitala verktyg för att skapa 3-dimensionella digitala modeller samt träna konstnärliga metoder i att hantera form, färg och rumslighet. Studenterna omsätter sin kunskap i projektkurser som löper parallellt med övrig undervisning. Projektuppgifterna har stor bredd och kan handla om att utveckla enskilda produkter, att förhålla sig till en hel bransch eller sektor i samhället och att föreslå förbättringar av tjänster och system.

↓ Vilken är den största utmaningen?

Att tänka nytt och våga ta risker i den kreativa processen. Att behärska såväl vetenskapliga metoder som konstnärliga arbetssätt kräver engagerade och fokuserade studenter.

↓ Vilken är utbildningen största kvalité?

Den breda synen på industridesignämnet, den internationella prägeln och kopplingen till Lunds universitet och dess många forskningsområden och nätverk. Varje student ges individuell coachning och handledning av erfarna designers. Genom utbildningens bredd har studenterna stor möjlighet att utveckla sina speciella förmågor, både som person och som designer.

↓ Vad blir man?

Industridesigner! Industridesigners arbetar på företagens designavdelningar eller på designkontor som gör uppdrag åt olika företag/myndigheter. Att starta egen firma är också populärt bland studenterna. En del börjar arbeta direkt efter den treåriga kandidatutbildningen, men de flesta bygger på med en tvåårig masterutbildning. Kandidatutbildningen ger behörighet att söka utbildning på masternivå i Sverige eller utomlands. Vårt 2-åriga internationella masterprogram ges på engelska. Här samlas designstudenter från hela världen för att fördjupa sig och ta sig an allt mer komplexa utmaningar.

Kontakt

Camilla Fagerström Grubb
Studie- och karriärvägledare
camilla.fagerstrom_grubb@lth.lu.se
046–222 30 90

Pia Jablonsky
Programplanerare
pia.jablonsky@lth.lu.se
046-222 72 54

Cecilia Nilsson
Internationell koordinator
cecilia.nilsson@lth.lu.se
046-222 97 22

Claus-Christian Eckhardt
Programledare
claus-christian.eckhardt@design.lth.se
046-222 85 19