Röster om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. Det är en öppen plats för både för allmänheten och för professionella inom gestaltad livsmiljö. Vårt fokus är att genom kunskapsdelning och samverkan driva utveckling mot en hållbar framtid.

Form/Design Center är sedan 1964 en del av Svensk Form och drivs med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.

Medverkande

Dorte Bo Bojesen
VD, Form/Design Center

Frida Trollmyr (S)
Kulturkommunalråd, Malmö stad

Magnus Lunderquist (KD)
Ordförande Kulturnämnden, Region Skåne

Lena Jungmark
Koordinator barns- och ungas utemiljö, Tankesmedjan Movium vid SLU

Kristina Schultz
Designpedagog, Ateljé Schultz Lindberg

Gunilla Kronvall
Verksamhetsledare, Sveriges Arkitekter på Form/Design Center

Pernilla Norrman
Projektledning och utveckling, Konsthantverkscentrum i Skåne

Louise Hederström
Möbeldesigner, Louise Hederström Design Studio

Niklas Madsen
Design manager, Superlab

Axel Nordin
Forskare, Institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet

Monica von Schmalensee
Styrelseordförande, Form/Design Center

Per-Johan Dahl
Universitetslektor, Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet

formdesigncenter.com