Folk och Kultur: Gestaltad livsmiljö i en regional kontext

Under Folk och Kultur 2021 presenterade Form/Design Centers VD Dorte Bo Bojesen verksamheten och diskuterar i samtal med Per-Johan Dahl, lektor vid LTH, politiken för gestaltad livsmiljö i en regional kontext.

Form/Design Center är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. Sedan 2018 är Form/Design Center utsedd av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö, ett uppdrag som numera är permanentat. Verksamheten är en unik kunskapsresurs som bidrar till ökad medvetenhet om utformningen av platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. I samverkan med offentlig sektor, akademi, näringsliv och organisationer arbetar Form/Design Center aktivt för att generera nya perspektiv och modeller för en hållbar framtid.

 

Om Folk och Kultur

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i SverigeRegional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet.

Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland. Som plattform för inspiration, upplevelser och lärande skapas innehållet i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Allt innehåll finns tillgängligt att ta del av kostnadsfritt fram till 19 februari.

Foto

Jesper Berg