← Medverkande utbildningar

Examensprojekt 2021

Malmö universitet

→ Arkitektur, visualisering och kommunikation

→ 3 år
→ 180 hp
→ 50 utbildningsplatser

↓ Vad ingår i utbildningen?

Vi beskriver och visualiserar byggd miljö. Planer, ritningar och gestaltningsuppdrag görs för att studenterna ska förstå hur arkitekter och stadsplanerare arbetar. Vi gör arkitektur för att på bästa sätt kunna kommunicera arkitekturfrågor och bidra till samverkan i planerings- och byggprocesser. I utbildningen ingår att teoretiskt och praktiskt utforska byggd miljö.

Utbildningen fokuserar på praktiskt arbete med att göra visuella beskrivningar av byggd miljö samt genomföra projektledningsuppgifter. Studenterna ska arbeta mellan vedertagna praktiker och över professionsgränser. Utbildningen utgår från ställningstagandet att fler än de som är utbildade till arkitekter och stadsplanerare ska kunna delta i samtal om vår gemensamma byggda miljö.

↓ Vilken är den största utmaningen?

För att kommunicera arkitekturfrågor behöver studenterna vara både teoretiskt och praktiskt drivna och kunna verka i olika disciplinära kontexter och professionella sammanhang. Den största utmaningen ligger just i det breda grepp utbildningen tar på sitt ämne och komplexiteten i de kompetenser studenterna utvecklar.

↓ Vilken är utbildningen största kvalité?

Vi är den enda utbildningen om byggd miljö som finns i ett flervetenskapligt sammanhang. Undervisande lärare har sin bakgrund inom ett flertal ämnen, såsom arkitektur och akriktekturteori, landskapsarkitektur, grafisk design och produktdesign, bildkonst, sociologi, humanekologi, psykologi och pedagogik. Utbildningen möjliggör för studenterna att ta ett helhetsgrepp om all byggd miljö och hur den byggda miljön påverkar hur vi lever i staden

↓ Vad blir man?

Våra studenter blir bra på att kommunicera och visualisera arkitekturfrågor. Man kan arbeta som kommunikatör inom en kommun, på ett byggföretag eller ett arkitektkontor. Man kan även driva medborgardialoger och ta uppdrag i stadsomvandlingsprocesser. Tidigare studenter arbetar också som 3D-visualiserare på visualiseringsbyrå eller arkitektkontor, eller driver egna företag. Utbildningen ger en kandidatexamen i Byggd miljö som ger behörighet till masterprogram på bland annat Malmö universitet, LTH och SLU

Kontakt

Studentservice US – Malmö universitet,
E-post: USstudent@mau.se

Marwa Dabaieh, programansvarig
Telefon: 040-6658070
E-post: marwa.dabaieh@mau.se

Jonas Alwall, programansvarig
Telefon: 040-6657984
E-post: jonas.alwall@mau.se