← Medverkande utbildningar

Examensprojekt 2020

Malmö universitet

→ Visuell kommunikation

→ 3 år
→ 180 hp
→ 40 utbildningsplatser

↓ Vad ingår i utbildningen?

Studier i visuell kommunikation handlar om visuellt berättande. Studenter undersöker och skapar en analytisk förståelse av visuella uttrycksformer, som grund för att kunna visualisera idéer, förmedla kunskap och värdera konsekvenser av olika visuella uttryck. Genom att förstå samspelet mellan visuella budskap, avsändare och mottagare samt genom att utveckla tekniska färdigheter i rörlig bild, fotografi och teckning, lär sig studenterna att kommunicera visuellt. Utbildningen innefattar gestaltande och vetenskaplig praktik inom bildberättande: skiss- och ritteknik, foto- och filmteknik, digitala verktyg, visuell analys, kritisk teori, kognition och visuell perception, visuell retorik, bildhistoria samt narrativitet. Under fjärde terminen väljer studenten att inrikta sig mot rörlig bild, foto eller teckning. Under termin fem har man möjlighet att studera utomlands, läsa vid annat lärosäte, eller göra praktik

↓ Vilken är den största utmaningen?

Den skrivna texten har under århundranden varit den dominerande formen av medierad kommunikation. Tack vare de senare årens tekniska utveckling finns idag en mångfald nya möjligheter till kommunikation, inriktad på visuella medier, så som foto, rörlig bild, teckning och olika kombinationer av dessa gestaltningsformer. Utmaningen våra studenter står inför är att klara av att hantera dessa nya möjligheter.

↓ Vilken är utbildningen största kvalité?

Utbildningens främsta mål är att ”greppa” de komplexa situationer och miljöer människor möter i vardagen samt att kunna gestalta dessa genom olika koncept och strategier för visuell kommunikation och storytelling. Studenterna får en bred kunskapsbas och lär sig att arbeta med retorik, berättande och kommunikation genom olika visuella medel med fokus på rörlig bild, fotografi och teckning.

↓ Vad blir man?

Efter utbildningen är studenten väl förberedd för att arbeta med visuell kommunikation genom att visualisera idéer, förmedla kunskap och värdera konsekvenserna av visuella uttryck. Som visuell kommunikatör kan man verka i många olika sammanhang inom information och marknadsföring, på medieföretag samt på kommunikationsbyråer. Utbildningen ger även behörighet att söka sig vidare till mastersnivå.

Kontakt

Studentservice, K3 – Malmö universitet,