The Most Valuable Metal on Earth – Martina Nilsson

Visuell kommunikation

Denna animerade video är ett skarpt projekt som nu har publicerats på Humanium-metal.com. Syftet med videon är att på ett kortfattat och enkelt sätt kommunicera vad Humanium Metal gör, och hur de gör det. Den målgrupp som denna video riktas mot är personer som besöker Humanium Metals hemsida samt de personer som följer dem på deras sociala medier vilket är potentiella konsumenter.

This animated video is a project that has been published on Humanium-metal.com. The purpose with the video is to communicate in a brief and simple way what Humanium Metal does, and how it’s done. The target group for this video is people that visit their website and followers on their social media that are potential customers. ext om projektet på engelska

Student

→  Email