EN LEVANDE PAUS – M.Lundqvist, M.Lindberg, H.Jahre, L.Ek

Visuell kommunikation

Hur klär man om en teater som genomgått ett generationsskifte? Med kycklingdräkter och färgsprakande hattar såklart! En paus i vardagen och ett kliv in i teaterns lekfulla och kontrastrika värld. En varumärkesidentitet som ska få Teater Sörmland att ta plats i den stora konkurrensen, väcka intresse och vara igenkännbara. EN LEVANDE PAUS är skapat av fyra studenter från programmet Visuell Kommunikation. Ett skarpt projekt ihop med Teater Sörmland, en fri teatergrupp som bedrivits sedan 1975.

How to redress a theatre that has undergone a generational change? With chicken costumes and colorful hats obviously. A break in everyday life and a step into the playful and contrasting world of theatre. A brand identity that will make Theater Sörmland attract interest and be recognizable. A LIVING PAUSE is created by four students from the Visual Communication program. A bold project together with Theater Sörmland, a free theater group that has been running since 1975.

PDF

→  Resultatet

Reklamfilm 1
Reklamfilm 3
Reklamfilm 2
Reklamfilm 4

Maja Lundqvist

→  Email
→  Instagram

Maja Lindberg

→  Email
→  Instagram

Hedvig Jahre

→  Email
→  Instagram

Leo Ek

→  Email
→  Instagram