← Medverkande utbildningar

Examensprojekt 2020

Malmö universitet

Produktdesign på mau.se

→ Kandidatprogram
→ 3 år
→ 180 hp
→ 36 utbildningsplatser

↓ Vad ingår i utbildningen?

Utbildningens fokuserar på utveckling och utformning av produkter. Genom hela utbildningen tränas studenten i produktdesignerns varierande kunskaper och metoder. I projekt, övningar och workshops tränas det vi kallar designerns reflekterande praktik, där det praktiska utförandet vävs samman med teori och forskning. Studenten studerar under utbildningen ämnen som designmetodik, form, skiss-, modell- och presentationsteknik, designhistoria, designstrategi, hållbar utveckling, projektledning, materialkunskap och produktionsteknik.

Utbildningen innehåller också mindre inslag från andra designpraktiker som grafisk design och interaktionsdesign eftersom dessa ligger nära produktdesignerns fält. Studenterna har under sin utbildning möjlighet att göra praktik eller utbytestermin om så önskas.

↓ Vilken är den största utmaningen?

Att produktdesign är ett tvärvetenskapligt ämne där man måste kunna hålla många tankar i huvudet samtidigt. Att samtidigt kunna arbeta med mer än ett projekt och att kunna koppla sitt praktiska arbete till teori. Att våga experimentera med olika alternativa lösningar och hålla beslut öppna längre än vad som känns bekvämt, även under tidspress. Klarar man detta så är man väl rustad för att arbeta som produktdesigner men det är också något vi tränar på under hela utbildningen.

↓ Vilken är utbildningen största kvalité?

Programmet erbjuder en bred, grundläggande utbildning inom produktdesign. Eftersom utbildningen ligger på K3 (Konst, kultur och kommunikation) har vi i vår närhet tillgång till många andra designområden och vi är del av en av Sveriges största designskolor. De som undervisar är allt från verksamma designers och konstnärer till forskare. I utbildningen nns koppling till forskning inom design så som co-design, material driven design och hållbar utveckling.

↓ Vad blir man?

Man blir produktdesigner! Utbildningen leder fram till en kandidatexamen där en del börjar arbeta direkt efter utbildningen. Utbildningen lägger framförallt en god grund för att läsa vidare på en master, antingen i Sverige eller internationellt. Och efter en master finns doktorandutbildningar om man skulle vilja bli forskare inom design!

Kontakt

Studentservice, K3 – Malmö universitet,
E-post: k3student@mau.se