Musslor som material – Sara Andersson

← Produktdesign

Blåmusslor är effektiva filtrerare och kan genom att nyttjas som resurs bidra till att minska övergödningen av våra hav. I detta materialdrivna designprojekt har lokalt odlade musslor använts till att skapa nya material. Slutresultatet är materialkonceptet Muscel; ett biologiskt nedbrytbart material som kan återgå till naturens kretslopp. Muscel light är framtaget utifrån materialets naturliga och handgjorda uttryck. De dekorativa formerna framhäver den ojämna och skimrande strukturen i materialet.

Blue mussels are efficient filter feeders and can be used as a resource to reduce the eutrophication of our seas. In this material driven design project, locally grown mussels have been used to create new materials. The end result is the material concept Muscel; a biodegradable material that can return to the natural cycle. Muscel light is created based on the natural and handmade expression of the material. The decorative design accentuates the uneven and shimmering structure.

PDF

Musslor som material

Sara Andersson

→  Email
→  Instagram
→  Portfolio