Utopi bland frukt och grönt – My Malmström

← Produktdesign

Frågeställningen för denna studie är att undersöka hur produktdesign kan använda utopism i mataffärens frukt- och gröntavdelning, genom spekulativ- och kritisk design. Resultatet är exempel på ett scenario i mataffären, visualiserat med illustrationer. Dystopiska och utopiska frukt och grönsaker förvaras och visas på olika sätt, vilket bygger på information samlad från mina metod genomföranden. Tanken med scenariot är skapa tankar och diskussioner, som kan uppmuntra hållbara köpbeteenden. 

The question at issue for this study is to explore how productdesign can use utopianism in the produce section at the grocery store, through speculative and critical design. The result is an example of a scenario, visualized through illustrations. Dystopian and utopian fruit and vegetables are displayed in different ways, built on information from my method implementations. The notion behind the scenario is to create thoughts and discussions, that can encourage sustainable purchasing behaviours.

PDF

Utopi bland frukt och grönt

My Malmström

→  Email