Mono – Jesper Oléhn

← Produktdesign

Vi människor lever idag i ett samhälle där kraven från vår omgivning ökat markant, särskilt vad gäller interaktionen med komplexa produkter. Allt eftersom digitaliseringen och därmed digitala produkter utvecklas, höjs även kraven som ställs på användaren. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det går att designa produkter där den kognitiva belastningen vid användning är minimal. Detta resulterade i en produktserie vardagsprodukter där den kognitiva belastningen har reducerats.

Today we humans live in a society where the demands of our environment have increased significantly, especially concerning the interaction with complex products. As digitalization and digital products develop, the demands on the user also increases during the interaction. The purpose of this study was to investigate whether it is possible to design products with a minimal cognitive load. The study resulted in a series of everyday products where the cognitive load has been reduced.

Jesper Oléhn

→  Email