Create value with waste materials – Emma Thyni

← Produktdesign

Det här är ett materialdrivet designprojekt med syfte att öka mervärdet hos restmaterial. I projektet har restmaterial från kafferosterier använts tillsammans med potatis för att skapa nya biologiskt nedbrytbara material. Resultatet blev två material; ett starkt, flexibelt och vattenresistent material samt ett mer transparant material med ett unikt framtaget mönster. Båda materialen har en god doft som påminner om lakrits och rostat kaffe. De skulle i framtiden kunna användas som förpackningsmaterial eller inom inredning.

This is a material driven design project with the aim of increasing the added value of residual material. In the project, residues from coffee roasteries have been used together with potato, in order to create new biodegradable materials. The result is two materials; one strong, flexible and water-resistant material, and a semi-transparent material with a unique pattern. Both materials have a pleasant scent reminding of licorice and roasted coffee. Future area of application could be packaging material or for interior decoration.

PDF

Create value with waste materials

Emma Thyni

→  Email
→  Instagram