Den perenna matkassen – Cajsa Karlsson

← Produktdesign

Den Perenna Matkassen är utformad för en framtid med hållbara jordbruksmetoder. Intensiv livsmedelsproduktion, användning av kemiska bekämpningsmedel och ensidig odling av grödor har resulterat i att matjordarna är utarmade. Att odla fleråriga växter bidrar till att vända på de negativa klimateffekterna som kommersiellt jordbruk skapat, genom att återbygga den organiska massan i jorden. Med matkassen vill jag uppmärksamma behovet av en omställning till sunda jordbruksmetoder för framtiden.

The Perennial Food box is designed for a future with sustainable agricultural. Intense food production, use of chemical pesticides and unilateral farming of crops has led to depleted soils. To reverse the negative climate effects that commercial agriculture has created, growing perennials is a positive contribution since they help to rebuild the organic mass in the soil. With the Perennial Food box I wish to acknowledge the need of a transition towards healthy agricultural practices in the future.

PDF

→  Den perenna matkassen

Cajsa Karlsson

→  Email
→  Hemsida