Efter solnedgång – Anna Angelin

← Landskapsarkitekt

Varje plats har sin identitet och som landskapsarkitekt ville jag lära mig hur man kan lyfta fram det med hjälp av ljuset. Under Köpenhamns ljusfestival valde jag att besöka sju ljusinstallationer. I detta arbete redovisade jag mina upplevelser och jämförde dem med befintlig ljusteori. Resultatet blev en inblick i hur ljuset kan bli ett mer aktivt redskap i en landskapsarkitekts gestaltningsarbete för en levande stadsmiljö.

Every place has its identity and as a landscape architect I wanted to learn how to highlight it with the help of light. During the Copenhagen Light Festival, I chose to visit seven light installations. In this work I presented my experiences and compared them with existing light theory. The result was an insight into how light can become a more active tool in a landscape architect’s design proposal for a living urban environment.

Uppsats

→  Efter solnedgång : upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv

PDF

→  Poster: Efter solnedgång

Anna Angelin

→  Email
→  LinkedIn