Sino – Matthias Knötzinger

← Industridesign

Sino stimulerar dina sinnen med eterisk olja, ljus och 3D-ljud för att skapa en både stark och minnesvärd upplevelse. En lugn röst guidar dig genom ett fiktivt scenario, tillexempel en promenad i skogen.  Medans du lyssnar känner du ljuset genom dina stängda ögon, hör omgivningen och känner dess dofter. Du slappnar av och blir lugn. Genom att känna samma doft igen vid ett senare tillfälle kan du återuppleva samma känsla, och positivt påverka ditt välbefinnande. När som helst, vart du än är.

Sino stimulates your senses with essential oil, light and 3D sound to create both a vivid imagined and memorable experience. A calm voice is leading you trough an imagined situation – for example a walk in a forest. Meanwhile, you perceive light through your closed eyes, hear the surroundings and smell the scent of the situation. You relax and calm down. Smelling the same scent again the experienced feeling can get triggered and therefore affect your well being. Whenever and wherever you are.

Matthias Knötzinger

→  Email