Autoweeder – Stina Godée

← Industridesign

Autoweeder är en autonom ogräsrobot. Den faciliterar de ekologiska, småskaliga, urbana bönderna och odlarna år 2030 som vill odla på ett hållbart sätt men som inte alltid har tiden som krävs. Genom kultivering eliminerar roboten ogräs i grönsakslandet, odlingslotterna eller det lilla fältet vilket ger grödorna en bättre möjlighet att växa. Autoweeder ger användaren mer tid för viktigare och mindre betungande uppgifter.

Autoweeder is an autonomous weeding robot. It facilitates the organic small-scale urban farmers of 2030 that want to grow food in a sustainable way but not always have the time. By cultivation, it eliminates weed in your vegetable garden, allotment, or small field which gives the crops a better opportunity to grow. Autoweeder gives the user time for more important and less burdensome tasks.

Stina Godée

→  Email