Field Warden – Samuel Norup

← Industridesign

Med en form som beskriver en kraftfull riktning och framåtanda så är Field Warden designad med ärlighet kring sina funktioner. En dag kommer dessa autonoma traktorer att svärma över fälten för att odla mer effektivt. Då de inte behöver en förare i maskinen så kan en person kontrollera flera enheter samtidigt och få de att köra hela dygnet. Med ett lågt marktryck kan skörden dessutom öka med upp till 25% och maskinen kan bekämpa ogräs längre på säsongen utan kemikalier.

With a form that describe a powerful pull and a strive forward the Field Warden is designed with honesty to its features. One day these autonomous tractors will swarm on the fields to grow crops at higher efficiency. Since they don´t need a driver present in the seat, one person can drive several of these simultaneously and keep them going 24h. With a low soil pressure, the crops may increase with up to 25% and the carrier can control weeds without any chemicals longer in the season.

Samuel Norup

→  Email
→  Instagram
→  Linkedin