Sinnesro – Rebecca Halasz Rosenberg

← Industridesign

”Sinnesro” är ett offentligt stolsystem som lugnar användaren genom kontemplativa rörelser i ett stadie av väntan, samt främjar lekfullhet. Produkten är designad för personer som upplever flygrädsla, och ska placeras vid gaten. Genom association, kroppsengagemang, terapeutisk rörelse och en ackumulation av flygplanets rörelse minskar stressen innan och under flygresan. Produkten möjliggör chansen att njuta av tiden i väntrummet snarare än att sitta av den.

”Sinnesro” is a public seating system that calms people through movement in the state of waiting, and enhances playfulness. The product is designed for people experiencing fear of flying and should be placed at the gate. Through association, body engagement, therapeutic movement and accumulation of the movement on the airplane the stress decrease before and during the flight. The product enables the chance of enjoying the time in the waiting room rather than sitting it out.

Rebecca Halasz Rosenberg

→  Email