Skapa din egen arbetsplats – Nils Tarukoski

← Industridesign

Det här projektet handlar om att förbättra användarens välmående genom att tillåta dem att välja eller skapa sin egna arbetsplats. Modulsystemet har också möjligheten att ändras och designas om för att kunna utvecklas och anpassa sig till verksamheten och deras unika arbetssituation. Den andra delen av projektet är en väska som kan placeras runt din arbetsyta och agera som en portabel avdelare för att ge en känsla av avskildhet när man arbetar i offentliga miljöer.

This project is about improving the wellbeing of the user by allowing them to choose or create their own workspace. The modular system also creates the possibility to be changed and redesigned to be able to evolve and adapt to the business for its unique working situation. The second part of the project is a bag that can be placed around your workstation and act like a portable divider to give the user a sense of privacy when working in public.

Nils Tarukoski

→  Email