Nook – Anna-Maria Nilsson & Agnes Svensson

← Industridesign

Detta projekt tar sig an problemet att inte ha ett eget utrymme i en trångbodd levnadssituation som barn. För vissa barn är det viktigt att få leka och upptäcka världen på egen hand, utan en vuxens närvaro. Men hur skapar man utrymme för självständig lek om man bor i en liten lägenhet i en storstad, och kanske delar rum med ett syskon? Detta projekt handlar om att skapa ett sådant rum, och resultatet är Nook, en modulär möbel som kan utvecklas tillsammans med barnet när det växer upp.

This project addresses the issue of not having a space to be on your own when living in a small spaced situation as a child. For some children it is important to play and discover the world on their own, without the supervision of an adult. But how do you find that space if you live in an urban situated apartment, and share bedroom with a sibling? This project focuses on creating this sort of space, and the result is Nook, a modular furniture that can develop with the child as it grows.

Anna-Maria Nilsson

→  Email
→  Instagram

Agnes Svensson

→  Email
→  Instagram