Tuvan – Molly Lindgren

← Industridesign

Tuvan är en karmstol designad för att kombinera traditionella och moderna tillverkningsmetoder. Projektet gjordes tillsammans med Gemla Fabrikers AB och var inspirerat av deras dåtida och nutida möbler. Målgruppen för min produkt är hotellbranschen. Stolen är skapad för att passa in i lobbyn, loungen, samt hotellrummen. Under detta projektet så var bara en 3D-printad modell möjlig att bygga. Den riktiga produkten kommer att vara gjord av certifierad svensk ask och tillverkad genom en kombination av CNC- fräsning och traditionell träböjning.

Tuvan is an armchair, designed to combine both traditional and modern manufacturing methods. The project was done together with Gemla Fabrikers AB and was inspired by their past and present furniture. The focus group is the hotel business, the chair is created to fit into the lobby, the lounge, and the hotel rooms as well. During this project only a 3D-printed mockup was possible. The actual product is to be made out of Swedish certified ash wood and manufactured with a combination of CNC-milling and traditional wood bending.

Molly Lindgren

→  Email
→  Behance
→  LinkedIn