Neighbour – Moa Gustafson

← Industridesign

I mitt kandidatarbete har jag designat en portabel bordslampa, inspirerad av min mormors vardag. Projektet utgick från min önskan att få skapa något för hemmet och har kretsats kring hur inredning kan påverka vårt välbefinnande. Empati har spelat en viktig roll i processen, och i experiment med titeln ”en bild i timmen”, bad jag min mormor dokumentera sin dag med hjälp av en engångskamera. Utifrån fotografierna kunde jag identifiera flera designmöjligheter, och resultatet blev lampan Neighbour.

For my bachelor project I have created a portable table lamp, inspired by the everyday life of my grandmother. The project is based on my wish to work with the home environment and the notion that our surroundings affect our wellbeing. I have used an empathic design approach, and in an experiment called “one picture per hour”, I asked my grandmother to document her day using a disposable camera. Through the pictures I identified many design opportunities and the result became the lamp Neighbour.

Moa Gustafson

→  Email