What if / Tänk om – Martin Ljungman

← Industridesign

“Tänk om” är en spekulativ designstudie vars mål är att förkroppsliga en debatt kring vår relation till teknologi och den miljö vi har skapat. Projektet fokuserar på människans sinnen och hur teknologi kan erbjuda en hjälpande hand i kampen att filtrera ut oönskad information. Projektet består av fyra konceptuella enheter, en för vart och ett av sinnena; syn, hörsel, doft, och smak. Enheterna har ett gemensamt mål: att verka för och förbättra sitt designerade sinne.

“What if” is a speculative design project driven to physicalise a discussion regarding our relationship to technology and the environment we have created. It focuses on the human senses and how technology could give them a helping hand in the struggle to filter out unwanted information. The project consists of four conceptual devices, one for each of the senses: sight, hearing, smell and taste. They all have one goal in common: to accompany and to enhance its host sense.

Martin Ljungman

Email
Behance
Instagram
Linkedin
Portfolio