Conscious Ski Glove – Linn Pettersson

← Industridesign

Detta projekt utforskar vad hållbarhet är och hur vi som framtida designers kan påverka detta ämne. Resultatet visar att nyckeln till en mer hållbar värld är att övergå till en cirkulär ekonomi och att det inte enbart handlar om produktens material, utan också hur det kan göras enklare för användare att ta hand om, reparera och återvinna produkten. Detta tillämpades sedan i projektet med hjälp av designmetodik för att designa en alpin professionell skidhandske för företaget Stellar Equipment.

This project explores what sustainability is and how we as future designers can influence this topic. The result shows that the key to a more sustainable world is making use of circular economies and that it’s not only the product’s material that should be considered but also, how it can be made easier for users to care for, repair and recycle the product. This was then implemented in the project using design methodology to design an alpine pro ski glove for the company Stellar Equipment.

Linn Pettersson

→  Email