Om en klyfta / On disparity – Leo Svensson

← Industridesign

Vi interagerar med produkter jämt – det är oundvikligt. Men vad definierar de interaktionerna, den klyftan, mellan oss och ting? Genom att arbeta utförligt med text och med olika experimentella användartester, var ambitionen att definiera just detta, men även att låta det inspirera ett annat sätt att formge användarupplevelser. I slutändan upptäcktes en definition av den klyftan vilket möjliggjorde en serie objekt: En vattenkanna, en vinägerbehållare och ett saltkar.

We interact with products constantly – it is inescapable. But what defines those experiences, that disparity, between us and things? By working extensively with text and with various explorative user tests, the ambition was to define this; and moreover, to imagine a different way of designing user experience. In the end, a definition of disparity was found, thus enabling a series of objects: A watering can, a vinegar dispenser and a salt shaker. 

Leo Svensson

→  Email
→  Hemsida