Standing out to fit in – Karoline Muller

← Industridesign

Detta projekt gick ut på att, utifrån kvalitativa intervjuer med transtibialt amputerade (amputering på underbenet), skapa en ny underbensprotes som reducerar eventuell skam som associeras med proteskosmetik. Resultatet är en 3D-printad protes i titan med ett 3D-stickad fodral. Denna lösning förenar de intervjuades tekniska preferenser kring energiåtergivning och anpassningsbar hälhöjd med mer emotionella värden, så som naturliga rörelser och en protes att vara stolt över.

This project is aimed at re-imagining the aesthetics of lower-leg prostheses, striving to eliminate the shame associated with cosmesis. Guided by conversations with lower-leg amputees, the resulting 3D-printed titanium prosthetic combines the technical desires for energy-return and adjustable heel heights with a 3D-knitted sleeve to satisfy immaterial and emotional preferences to fill out pants. The final product affords natural movement and a prosthetic to be proud of.

Karoline Muller

→  Email
→  Hemsida
→  Instagram