Främja – Erik Lif

← Industridesign

Projektet Främja är ett försök att förstå och uppmuntra kontakten mellan barn och natur. I dagens allt mer urbaniserade samhälle är det lätt att man glömmer bort sitt ursprung. Målet med projektet är att erbjuda barn motivation genom ansvar och stolthet genom att ge dem en ägande känsla över deras personliga utrustning för att öka deras närvaro utomhus. Inte bara för att vara mer fysiskt närvarande utomhus utan också för att vara mentalt närvarande är ytterst viktigt för barns lärande.

The project Främja is an attempt to understand and promote the connection between children and nature. In todays more and more urbanized society, its easy to forget about our origins. The aim is to offer children motivation through responsibility and pride by giving them a feeling of ownership over their personal gear to increase their outdoor presence. Not only to be more outdoors physically but also being mentally present is utterly important to children when learning.

Erik Lif

 Email
→  Linkedin
→  Instagram