Fogpod – Clara Storsten

← Industridesign

Fogpod är ett projekt med mål att uppmuntra till självförsörjning av grönsaker i urbana miljöer, samt hitta en lösning som kan underlätta odling i hemmet. En undersökning av alternativa odlingsmetoder ledde till fogponisk odling, vilket innebär att plantan får vatten och näring genom en näringsrik dimma. Fogpod, ett modulärt hemodlingssystem, som med ett lekfullt utryck bjuder in användaren till att börja odla egna grödor och som kan växa i takt med att odlingsintresset växer.

Fogpod is the result of an exploration of how we can create an interest in growing our own greens to help people reconnect with their food. The project is focused on how to promote self-sufficiency for urban people and research on alternative gardening methods resulted in concentrating on fogponics, using fog to provide the plant with nutrients and water. The outcome is Fogpod, a modular in-home garden system, which brings a new aesthetic to the market and can grow as the user’s interest grow.

Clara Storsten

→  Email