Funktionären – Astrid Nyström

← Industridesign

“Funktionären” är ett provocerande och experimentellt matbord (skala 1:3) utan någon intention på funktion, handlingen runt bordet är det primära. Min inspiration har varit designrörelsen, Memphisgruppen. Provokationen baseras på porslinsbenen med bortstötande taggar. Bordsskivan av akryl med den fixerade vasen ger knappast plats åt mattallriken och blommorna försvårar samtal. Beståndsdelarna är placerade i en hierarkisk ordning med historiska och moderna material liksom färgkonceptet.

“Funktionären” is a provocative and experimental dining table (scale 1:3) with no intention to be functional, it’s about the action around the table. My inspiration has been the design movement, The Memphis Group. The provocation is based on porcelain legs with repellent thorns. The acrylic tabletop, with an attached vase nearly excludes a dinner plate and the flowers prevent communication. The components are placed in a hierarchy order with historical and modern materials as well as color choice.

Astrid Nyström

→  Email
→  Instagram