The Blue Project – Jacob Alm Andersson & Alexandra Fransson

← Industridesign

Genom att applicera beteendevetenskapliga teorier på en vattenkokare vill vi göra det lättare för människor att leva ett hållbarare liv, då det nu finns en diskrepans mellan intention och handling. Med hjälp av att skapa motstånd inför onödig vatten- och elåtgång, visa på energianvändning på ett mer känslomässigt plan, samt märka kokaren med ett datum för klimatkompenserat användande vill vi göra användaren mer medveten om de miljömässiga konsekvenserna av deras handlingar.

By applying theories of behavioral change and nudging to a water kettle we want to encourage more sustainable user behavior, bridging the intention-action gap prevalent in many environmental issues. This is done through regulating water and heat by demanding user presence, giving emotionally understandable feedback on energy use, as well as showing environmental impact of production in a marking that makes the user commit to a minimum amount of years of use before replacing the product.

Jacob Alm Andersson

→  Email
→  Hemsida
→  Instagram

Alexandra Fransson

→  Email
→  Instagram