Equilibrium – Alexia Pihl

← Industridesign

Equilibrium är ett digitalt överlevandsspel som ska uppmuntra spelaren att utforska sig själv genom och tillsammans med huvudkaraktären. Målet är att stärka och inspirera en ny generation av spelare som avfärdar de normaliserade stereotyper som präglar datorspelsindustrin. I utvecklingen av spelet användes klassisk designmetodik kombinerat med standardiserade tekniker från film och datorspelsindustrin.

Equilibrium offers a personal and intimate exploration of the self for both the player and the main character. The aim is to empower and inspire a new generation of players who reject the normalized stereotypes of the video game industry. Merging industrial design and video game development, the concept uses classic design methodology combined with entertainment industry techniques.

Alexia Pihl

→  Email