← Medverkande utbildningar

Examensprojekt 2020

Malmö universitet

Grafisk design

→ 3 år
→ 180 hp
→ 40 utbildningsplatser

↓ Vad ingår i utbildningen?

I programmet Grafisk design arbetar vi branschnära. Detta för att ämnet är stort och en examen i Grafisk design kan leda till en mängd olika arbetsuppgifter. Vi arbetar tillsammans med byråer, museer, kommuner, institutioner och nystartade företag som på olika sätt behöver hjälp med sin grafiska kommunikation.

↓ Vilken är den största utmaningen?

Vi samverkar för att omsätta våra metoder i praktisk handling. För att programmet Grafisk design skall upplevas relevant för aktörer i vår omvärld och vara en efterfrågad samarbetspartner verkar vi för att våra studenter skall ha utblick och handlingskompetens. Vi vill förbereda våra studenter för en föränderlig arbetsmarknad. En arbetsmarknad de själva är med och skapar genom ett aktivt nätverksbygge.

↓ Vilken är utbildningen största kvalité?

Programmet Grafisk design vill vara en aktiv samhällsförändrare. Samhällsförändring är beroende av unga människors engagemang. Ett engagemang som genom att kanaliseras genom olika tvärvetenskapliga miljöer kan samarbeta med andra aktörer i samhället och skapa ömsesidig nytta. Malmö universitet är den plats där studenter med kritisk blick kan omsätta tendenser i samhället till underlag för studier och projekt. Studenterna på vårt program blir ofta tillfrågade att vara aktör tidigt i projektet, alltså enbart inte för att skapa en slutgiltig produkt utan som medskapare till olika tjänster.

↓ Vad blir man?

Grafisk designer men det går inte att vara verksam idag utan att vara entreprenör på ett eller annat sätt. Studenterna söker inte arbeten utan är medskapare till sina uppdrag i samråd med andra aktörer i samhället. Vanan att tänka på detta sätt får de under sin utbildning. Vi visar väg genom samverkan. Studenterna är medskapare i att formulera vad uppdraget faktiskt består i.

Mer om årets examensarbeten

Besök Malmö universitets egna dedikerade hemsida för årets examensarbeten:
2020.grafiskdesignmau.se

Kontakt

Studentservice, K3 – Malmö universitet,
E-post: k3student@mau.se

Studie- och karriärvägledare, Viktoria Brännström: viktoria.brannstrom@mau.se