Det sociala rummet i ett förflyttningsprojekt av invånare i Colombo – Malin Wickström

← Arkitektur, visualisering och kommunikation

Vår studie Det sociala rummet i ett förflyttningsprojekt av invånare i Colombo är ett examensarbete inom arkitektur och stadsplanering vid Malmö Universitet. Studien genomfördes i Colombo i mars 2020. Utställningen utgår från studiens empiriska material som samlades in under fältarbetet. På ett kreativt sätt vill vi genom färg, illustrationer, foton och text förmedla vår bild av invånarnas perspektiv och erfarenheter från det vardagliga livet i relation till förflyttningsprojektet.

Our study Social spaces in a relocation housing project in Colombo is a bachelor degree in architecture and urban planning at Malmö University. The study was conducted in Colombo in March 2020. The exhibition is based on our study’s empirical material that was collected during the field work. In a creative way we want color, illustrations, photos and text to convey our picture of people’s everyday lives in relation to the relocation project.

PDF

Det sociala rummet i ett förflyttningsprojekt av invånare i Colombo

Malin Wickström

→  Email