Testing the temporary – Moa Landstedt och Elina Wikström

← Arkitektur, visualisering och kommunikation

Städer växer så det knakar och allt fler människor vistas på offentliga platser. När ett område utvecklas kan dessa platser infinna sig i ett mellanläge, i väntan på dess nya identitet och användning. Projektet testar hur temporär användning kan tillämpas på en plats med liknande kvaliteter och hur detta i sin tur kan bidra till inkluderande och hållbara stadsrum. Interventionsstudien undersöker även hur personer utan formella roller kan delta i planeringsprocessen och utformningen av staden.

Cities are rapidly expanding which is putting a huge strain on public spaces. As an area develops, public spaces can fall into a form of middle ground, pending its new identity and use. The project tests how temporary use can be applied to a place of similar qualities and how the method can contribute to inclusive and sustainable urban spaces. In addition, the intervention study examines how people without formal roles can participate in the planning process and the design of the city.

Uppsats

Testing the temporary

Moa Landstedt

→  Email

Elina Wikström

→  Email