Pixlapiren – Johanna Frennesson och Maria Hansen

← Arkitektur, visualisering och kommunikation

Temporalitet och social hållbarhet är arbetets tema. Projektet Pixlapiren i Helsingborg är en temporär plats född ur kommunalt initiativ med mål att aktivera platsens användning. Den övergivna färjeterminalen ska åter komma i bruk men på ett alternativt och fritt sätt initierat av medborgaren. Syftet med projektet är att invånare i Helsingborgs åter ska bilda en relation till platsen. Genom att höja röster som tillhör brukare av platsen visar vi hur uppfattningen om Pixlapiren skiljer sig åt och vad för effekt det har på staden och dess invånare.

Temporality and social sustainability is the theme of the study. The project Pixlapiren in Helsingborg is a temporary site born from a municipal initiative with the aim of activating the site’s use. The abandoned ferry terminal is to be re-used but in an alternative and free way initiated by the citizen. The purpose of the project is so that residents of Helsingborg could once again form a relationship with the site. By raising the voice of users of the site, we show how the perception of Pixlapiren differs and what effect it has on the city and its inhabitants.

Johanna Frennesson

→  Email
 LinkedIn

Maria Hansen

→  Email
 LinkedIn